Bli medlem

GREBY GÖTLUNDA FIBERFÖRENING

Nu går tåget.

 

Inget att vänta på! Ansök om medlemskap nu!

 

Medlem kan de bli som har fastighet inom det planerade området.

Preliminär karta finns under fliken Karta. Gränserna på området kan komma att ändras beroende på intresset i områdets ytterkant.

 

Även ni som tidigare anmält intresse och betalat 100kr i intresseavgift måste ansöka om medlemskap.

 

Medlem blir du genom att fylla i bifogad medlemsansökan och skicka in eller lämna till någon i styrelsen senast 2015-05-01.

 

Styrelsen kommer sedan fortlöpande att godkänna medlemskapet för de som har fastighet inom området.

 

Medlemsavgiften kommer att faktureras efter beviljat medlemskap.

Avgiften för 2015 som kommer att faktureras är 500 kr.

Ni som redan betalt 100 kr i samband med intresseanmälan kommer att få en faktura på 400 kr.